AD-ART Ikatan Remaja Masjid (IRMA)

ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA

MUKADDIMAH

“Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam”

“Dan hendaklah diantara kamu ada (segolongan) umat yang menyeru kepada yang makruf (kebaikan) dan mencegah yang munkar” (QS. Ali Imran 104).

“Demi masa sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan sholat dan saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran: (QS. Al-Ashr).

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam” (QS. Ali Imran 102).

1. Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas berfungsi sebagai sarana pembinaan aqidah, akhlak serta berupaya memperkokoh ukhwah Islamiah.
2. Sesungguhnya Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kesinambungan aqidah keagamaan dalam masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya.
3. Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas tidak menutup diri dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

BAB I

Pasal I

Pengertian Umum

1. Masjid Al-Ikhlas adalah Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di RT.8 RW.2 jalan Sosial Km.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang.
2. Remaja Masjid Al-Ikhlas adalah putra-putri jemaah lingkungan Masjid Al-Ikhlas dan sekitarnya.

BAB II

Nama, Tempat Dan Waktu Pendirian

Pasal 2

Nama

Perkumpulan ini bernama “IKATAN REMAJA MASJID AL-IKHLAS (IRMAI).

Pasal 3

Tempat

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas bertempat dan bersekretariat di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sosial Lorong Keluarga II RT.8 RW.2 KM.5 Palembang.

Pasal 4

Waktu Pendirian

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas didirikan pada tanggal 17 Juli 1984 di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sosial Lorong Keluarga II RT.8 RW.2 KM.5 Palembang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

Azas dan Tujuan

Pasal 5

Azas

1. Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas berazaskan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6

Tujuan

1. Membina Remaja Masjid Al-Ikhlas untuk menjalankan syari’at Islam yang baik dan benar sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Memupuk dan memelihara silaturahmi dan rasa ukhwah Islamiah serta kekeluargaan dan mewujudkan kerja sama yang utuh dan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan menumbuh suburkan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Membina anggotanya didasari oleh hubungan emosional sehingga terwujud kesatuan sudut pandang dan pola fikir yang luas, ucapan dan tindakan yang sama.
4. Membina dan memelihara serta menumbuh suburkan kualitas keimanan dan ketaqwaan sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Menghimpun dan mempersatukan Remaja di lingkungan Masjid Al-Ikhlas.
6. Mendidik para anggota dalam tata cara berorganisasi dalam ikatan yang sejalan dengan tujuan Ikatan Remaja.

BAB IV

Keanggotaaan dan Umur serta Kewajiban

Pasal 7

Anggota dan Umur Anggota

1. Putra-putri Remaja Jemaah lingkungan Masjid Al-Ikhlas Jalan Sosial Km.5 Palembang.
2. Mendaftarkan diri sebagai anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas pada secretariat Masjid Al-Ikhlas Jalan Sosial RT.8 RW.2 Km.5 Palembang.
3. Umur anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas setinggi-tingginya berumur 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

1. Patuh dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Melaksanakan semua keputusan dan peraturan yang diambil dalam rapat-rapat.
3. Membayar uang iuran bulanan anggota dan sumbangan-sumbangan khusus yang telah menjadi keputusan dan kesepakatan bersama anggota.
4. Mengikuti secara aktif kegiatan demi perkembangan dan kemajuan remaja.
5. Menjaga keutuhan dan persatuan serta saling harga menghargai satu sama lain.
6. Memberikan bantuan sesama anggota yang sedang mendapat musibah.

BAB V

Hak-Hak Anggota

Pasal 9

Hak Anggota

1. Mengajukan saran dan pendapat serta usul yang sifatnya membangun demi kemajuan remaja baik secara lisan ataupun tertulis.
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Ikatan Remaja.

BAB VI

Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus

Pasal 10

Pengurus

1. Penasihat
2. Ketua Umum, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
3. Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris
4. Bendahara Umum, Wakil Bendahara
5. Seksi-Seksi menurut Kebutuhan

Pasal 11

Pemilihan Pengurus

1. Pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas dipilih oleh dan dari anggota dalam rapat pemilihan pengurus.
2. Pengurus terpilih mempunyai masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII

Kewajiban Pengurus

Pasal 12

Kewajiban Pengurus

1. Penasihat berkewajiban memberikan nasihat kepada pengurus.
2. Ketua Umum bertanggung jawab terhadap kesinambungan dan keberlangsungan yang dilaksanakan baik yang sifatnya internal maupun eksternal.
3. Ketua Umum menandatangani surat keluar dan bertanggung jawab keluar dan kedalam dan dapat mengalihkan wewenang dan tugasnya kepada Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II apabila Ketua Umum berhalangan.
4. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II bertanggung jawab mengkoordinir seksi-seksi bidang kegiatan yang berada dibawahnya serta siap menggantikan Ketua Umum apabila berhalangan.
5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan bertanggung jawab terhadap penataan administrasi dan dokumen.
6. Bendahara dan Wakil Bendahara bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan peralatan/inventarisasi persyarikatan baik yang baru maupun yang lama.
7. Seksi-seksi bertugas sesuai ketentuan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Persyarikatan.
8. Pengurus harus membuat laporan tahunan secara tertulis dan melaporkannya kepada Pengurus Masjid Al-Ikhlas.
9. Pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas berkoordinasi dengan Pengurus Masjid dalam setiap kegiatan.
10. Pengurus Masjid Al-Ikhlas mempunyai hak Prerogatif untuk menunjuk Pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas jika dalam keadaan darurat, yang mana keberadaannya sangat dibutuhkan.

BAB VIII

Sumber Keuangan

Pasal 13

Sumber Keuangan

1. Dari Iuran anggota yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

2. Sumbangan sukarela dari anggota.

3. Penghasilan lainnya yang baik dan halal dan tidak mengikat.

4. Bantuan dari Masjid Al-Ikhlas sesuai kemampuan keuangan.

BAB IX

Rapat-Rapat

Pasal 14

Rapat-Rapat

1. Rapat anggota.

2. Rapat tahunan anggota.

3. Rapat pengurus khusus.

4. Rapat luar biasa.

BAB X

Peraturan

Pasal 15

Peraturan

Persyarikatan mempunyai peraturan-peraturan perkumpulan yaitu :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga : Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rapat-rapat BAB IX Pasal 14.
2. Sesuatu yang sifatnya mendadak untuk diputuskan demi kepentingan Ikatan Remaja harus dihadiri minimal oleh pengurus harian yaitu Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Penasihat.

BAB XI

Perubahan dan Pembubaran

Pasal 16

Perubahan

Perubahan Anggaran Dasar dan atau perubahan perkumpulan ini dapat dilaksanakan oleh rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dan atau pengurus yang berwenang.

Pasal 17

Pembubaran

Apabila persyarikatan Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas dibubarkan, maka semua asset kekayaan persyarikatan diserahkan kepada Pengurus Masjid Al-Ikhlas.

BAB XII

Penutup

Pasal 18

Penutup

1. Segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya sah apabila dikeluarkan sesuai ketentuan rapat anggota dan atau rapat luar biasa.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh rapat anggota yang berlangsung di Masjid Al-Ikhlas RT.8 RW.2 Km.5 Palembang.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Palembang / Masjid Al-Ikhlas

Pada Tanggal : 18 Februari 2008

IKATAN REMAJA MASJID AL-IKHLAS

( IRMAI )

Jl. Sosial RT.8 RW.2 Km.5 Palembang

Ketua

( Dientiara )

Sekretaris

( Emirza Kurniawan )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: